• Модели
 • Централни офиси и складове

  гр. Хасково

  “НАР” ООД Хасково,
  централен офис и склад

  бул.”Съединение”№ 69/срещу КАТ/

  тел: 038 / 62 25 65,
  тел./факс: 038 / 66 21 51
  е-mail: haskovo@lada.bg

  гр. София

  “НАР” ООД София
  централен офис и склад

  кв. Дружба 1, ул. "Амстердам" №3

  тел: 02/978 64 64
  е-mail: sofia@lada.bg